Referenties

 Nationaal Agentschap Leven Lang Leren

Bedrijfsadviseur Nationaal Agentschap Leven Lang Leren, Den Haag.

Opdracht: Verhogen van de effectiviteit en efficiency van drie organisaties die als taak hebben subsidies toe te wijzen aan universiteiten en hogescholen.